Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

W minionym tygodniu Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Braniewo Panem Stanisławem Żołędziewskim uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym kierownictwa i pracowników Spółki PERiG.

Spotkanie otworzył Prezes Spółki Pan Robert Mirkowski, który podsumował miniony rok wytężonej i ciężkiej pracy oraz złożył pracownikom i ich rodzinom serdeczne świąteczne życzenia.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który również dodał kilka słów oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne, z kolei wspólnie z Przewodniczącym Rady przekazali drobne upominki na ręce Pana Mirkowskiego.

Dalej już nastąpiło symboliczne podzielenie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń.

Jednocześnie było to ostatnie przedświąteczne spotkanie, na którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy.

Dziękujemy za wszystkie zaproszenia i życzymy wszystkim Wesołych Świąt !JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa