Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dn. 25 maja 2020 r., informuje się, że dn. 12.06.2020 r.(piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

O tym, że uczniowie potrafią zaskakiwać przygotowując miłe niespodzianki najlepiej wiedzą nauczyciele z Szkoły Podstawowej w Lipowinie im. Wincentego Witosa. W Dniu Edukacji Narodowej, powszechnie znanym jako Dzień Nauczyciela takich miłych akcentów w szkole było wiele. Wiele, ponieważ powodów do świętowania było znacznie więcej, również obchodzono Pierwszą Rocznicą Nadania Imienia i Sztandaru szkole.

Występ artystyczny, galowe stroje, symboliczne róże w uczniowskich dłoniach zwiastowały atmosferę szkolnego święta. W ten wyjątkowy nastrój wprowadził grono pedagogiczne w dumę i zachwyt.

Dyrektor szkoły Pani Bogumiła Jacak, wspólnie z Wójtem Gminy Braniewo Panem Jakubem Bornusem oraz Wicederektor Panią Dorotę Barańską wręczyła podziękowania osobom bez których placówka tak intensywnie by się nie rozwijała.

Jeszcze raz chcielibyśmy złożyć wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pedagogom i pracownikom szkół życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa