Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dn. 25 maja 2020 r., informuje się, że dn. 12.06.2020 r.(piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Również dziś o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odbyły się Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Wśród osób, które przybyły na uroczystość byli m.in. Wójt Gminy Braniewo Pan Jakub Bornus, Wicestarosta Powiatu Braniewskiego Pan Mirosław Kudliński, Sekretarz Miasta Braniewa Pani Anna Weryk, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty Delegatury w Elblągu, Dyrektorzy szkół powiatowych, Nauczyciele, Pedagodzy i Pracownicy szkół.

Gospodarzem uroczystości był Starosta Braniewski Pan Karol Motyka, który w swoim otwarciu podkreślał, że praca nauczyciela jest wyjątkowa. Jest to powołanie do służby na rzecz społeczeństwa. Wychowywanie młodego pokolenia, które jest zadaniem współczesnej szkoły, nie jest łatwe. Dlatego nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły trzeba szanować i dowartościowywać. – Nauczyciel pracuje nie tylko słowem, ale też daje przykład. To osoba, która w naszej społeczności musi być kryształowa, musi mieć osobowość, przekonać do siebie najtrudniejszą grupę w społeczeństwie, czyli młodzież. I to się państwu udaje – mówił starosta do nauczycieli dziękując im za pracę. Starosta dziękował dyrektorom szkół za wzorową współpracę. Podkreślał, że wspólnymi siłami udało się wiele zrobić. To nie tylko inwestycje w budynki oświatowe, ale też wyniki pracy dydaktycznej szkół.

Uroczystość ta była doskonałą okazją do przekazania podziękowań i złożenia gratulacji a także wręczenia nagród nauczycielom i pracownikom oświaty.

Po części oficjalnej, uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych odegrali krótki spektakl, następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie im. Jana Liszewskiego a także z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa