Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

W dniu wczorajszym o godzinie 18.00 na Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej Górze odbyły się ponownie wybory na Sołtysa Sołectwa Żelazna Góra.

W imieniu Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, zebranie otworzył Sekretarz Gminy Braniewo Pan Krzysztof Łabuda, który jednocześnie pełnił funkcje Przewodniczącego Zebrania.

Z przyczyn osobistych obecny Sołtys - Pani Aleksandra Gruzdowska, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Sołtysa. Dlatego zgodnie z prawem i procedurami odbyło się zebranie ogólnowiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa, został nim Pan Andrzej Jarzębski, który uzyskał 41 głosów poparcia. Pani Alicja Ciecierska uzyskała zaledwie 5 głosów, 1 głos był nieważny. Rada Sołecka pozostała bez zmian.

Pan Andrzej Jarzębski w poprzedniej kadencji pełnił funkcję Sołtysa sołectwa Żelazna Góra. Mieszkańcy postanowili ponownie mu zaufać głosując na niego. Jeszcze raz gratulujemy. Wybór Pana na Sołtysa jest efektem społecznego zaufania i poparcia jakim obdarzyli Pana mieszkańcy sołectwa.

Podziękowania należą się również dla byłej Pani Sołtys - Aleksandry Gruzdowskiej, która pełniła tą funkcję przez 5 miesięcy. Dziękujemy za owocną współpracę i pomoc, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić wiele przedsięwzięć realizowanych na terenie sołectwa Żelazna Góra.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa