Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W dniu wczorajszym o godzinie 18.00 na Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej Górze odbyły się ponownie wybory na Sołtysa Sołectwa Żelazna Góra.

W imieniu Wójta Gminy Braniewo Pana Jakuba Bornusa, zebranie otworzył Sekretarz Gminy Braniewo Pan Krzysztof Łabuda, który jednocześnie pełnił funkcje Przewodniczącego Zebrania.

Z przyczyn osobistych obecny Sołtys - Pani Aleksandra Gruzdowska, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Sołtysa. Dlatego zgodnie z prawem i procedurami odbyło się zebranie ogólnowiejskie, podczas którego mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa, został nim Pan Andrzej Jarzębski, który uzyskał 41 głosów poparcia. Pani Alicja Ciecierska uzyskała zaledwie 5 głosów, 1 głos był nieważny. Rada Sołecka pozostała bez zmian.

Pan Andrzej Jarzębski w poprzedniej kadencji pełnił funkcję Sołtysa sołectwa Żelazna Góra. Mieszkańcy postanowili ponownie mu zaufać głosując na niego. Jeszcze raz gratulujemy. Wybór Pana na Sołtysa jest efektem społecznego zaufania i poparcia jakim obdarzyli Pana mieszkańcy sołectwa.

Podziękowania należą się również dla byłej Pani Sołtys - Aleksandry Gruzdowskiej, która pełniła tą funkcję przez 5 miesięcy. Dziękujemy za owocną współpracę i pomoc, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić wiele przedsięwzięć realizowanych na terenie sołectwa Żelazna Góra.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa