Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 200 00300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowinie w dniu dzisiejszym hucznie przywitała nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy, który został oficjalnie oddany w ręce ochotników.

Całe wydarzenie przybrało formę uroczystego apelu.

Prezes OSP Lipowina przywitał wszystkich gości, podziękował za trud i determinacje, które towarzyszyły przy zdobyciu funduszy na zakup nowego wozu.

Prezes Ryszard Mieczkowski wraz z Naczelnikiem Henrykiem Wierzbickim wręczył podziękowania dla osób, które przyczyniły się do zakupu wozu, byli to bryg. Zbigniew Januszko, mł. bryg. Ireneusz Scibiorek, dh Tomasz Sielicki oraz dh Jakub Bornus.

Teraz można być spokojnym - UDAŁO SIĘ, wóz już zasilił jednostkę i zaczął służbę.

Wśród zaproszonym gości pojawili się m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh Tomasz SIelicki, Starosta Powiatu Braniewskiego Karol Motyka, Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie nadkom. Tadeusz Telenga, Przedstawiciel Straży Granicznej Bartłomiej Stogowski, Komendant Gminny ZOSP RP w Braniewie dh Zdzisław Piegdoń, Prezes PERiG Robert Mirkowski oraz Dh Wincenty Przyborowski. 

Impreza nie nabrała by takiego rozmachu gdyby nie sponsorzy dzisiejszej okoliczności, byli to m.in. Krystyna Jastrzębska, Zygmunt Wajdlejt, Firma Danex, Przedstawiciel Salonu Orange w Braniewie Krystian Ostrowski, Hydro-Molki, Braniewsko-Pasłęcki Bank Spódzielczy z Braniewa, Lokalna Grupa Rybacka, Firma Perig, Radni oraz Sołtys, a także Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, który również wspomógł inicjatywe - w imieniu strażaków ochotników - serdecznie dziękujemy.

Mamy powód do dumy, mianowicie jako gmina, która posiada trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, posiada trzy nowe wozy, które w ciągu ostatnich trzech lat trafiały właśnie do Gminy Braniewo (2017 - OSP Żelazna Góra, 2018 - OSP Gronowo, 2019 OSP Lipowina).

A to wszystko dzięki naszym włodarzom !JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa