Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

Mieszkańcy naszej gminy z wielkim zaangażowaniem celebrują tradycję organizowania corocznych pikników i festynów rodzinnych.

Takie inicjatywy sprzyjają integracji, a z każdym rokiem mieszkańcy dokładają wszelkich starań, aby imprezy były bardziej atrakcyjne i przyciągały więcej gości. Oprócz uroczystego przywitania wozu strażackiego dla OSP Lipowina odbył się po raz dziewiąty Festyn rodzinny w Krasnolipiu. Jak co roku frekwencja dopisała.

Tradycyjnie piknik rozpoczął się mszą świętą sprawowaną przez ks. Władysława Kurasa. Nastęnie wszyscy zaczęli wspólną biesiadę. Nie sposób pominąć tu roli sołtysa Pana Łukasza Galińskiego, który z wielkim zapałem przygotowuje coroczne uroczystości.

Ta wspaniała tradycja jest okazją do dobrej zabawy, spotkań sąsiedzkich oraz intensywnych i przyjacielskich rozmów.

Organizacja gier i zabaw dla najmłodszych przyciąga i mobilizuje mieszkańców do działania. Na obu uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli gminy oraz miasta - Wójta Gminy Pana Jakuba Bornusa, Burmistrza Miasta Braniewo Pana Tomasza SIelickiego wraz z małżonką, Zastępcę Burmistrza Panią Anne Kapusta, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze Panią Kalinę Jakimczuk. Swoją obecnością zaszczyciła również Radna Pani Małgorzata Rojek oraz były Radny Gminy Braniewo a zarazem były Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk wraz z małżonką.

Miło było spędzić sobotnie popołudnie z mieszkańcami sołectwa Krasnolipie !

Za rok...jubileuszowa dziesiąta edycja Festynu Rodzinnego w Krasnolipiu - przy takim pomysłowym Sołtysie, Radzie Sołeckiej i zaangażowaniu mieszkańców - liczymy, że będzie wyjątkowa ! JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa