Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

zd1

Gmina Braniewo skutecznie zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych na doposażenie jednostek OSP. Tym razem cieszyć się będą ochotnicy z Gronowa, bo to właśnie do nich pojedzie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Zakup pojazdu dofinasowany będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Rada Gminy podjęła uchwałę o zabezpieczeniu środków na wkład własny do zadania. W zeszłym tygodniu sekretarz gminy Jakub Bornus wspólnie z prezesem OSP w Gronowie Tomaszem Wyszomirskim podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4”.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa