INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

* Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa paliw dla Gminy Braniewo w 2012r.

* Ogłoszenie o wyborze oferty: Dostawa paliw dla Gminy Braniewo w 2012r.

* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2012r.

* SIWZ: Dostawa paliw dla Gminy Braniewo w 2012r.


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012.


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Budowa elektrycznej linii NN oświetlenia drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w Lipowinie.


* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012.

* SIWZ: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012.


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa sieci wodociągowej Żelazna Góra – Krzewno.


* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowa elektrycznej linii NN oświetlenia drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w Lipowinie.

* SIWZ: Budowa elektrycznej linii NN oświetlenia drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w Lipowinie..

* Dokumentacja techniczna: Budowa elektrycznej linii NN oświetlenia drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w Lipowinie.


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.

* Zmiany w projekcie umowy: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.

* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.

* SIWZ: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.

* Dokumentacja techniczna: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii