INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Rolą gminnej rady seniorów jest przede wszystkim komunikowanie potrzeb osób starszych poprzez opiniowanie i konsultowanie dotyczących ich decyzji lokalnych władz. Może ona jednak podejmować również wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w gminie. I My tak działamy!

Poniżej prezentujemy skład II Kadencji (2022-2025) Rady Seniorów Gminy Braniewo
1. Irena Urbanowicz Przewodnicząca Rady Seniorów
2. Zofia Jaszczanin Zastępca Przewodniczącej Rady Seniorów
3. Danuta Cichocka Sekretarz Rady Seniorów
4. Teodora Lewandowska Członek Rady Seniorów
5. Irena Kochan Członek Rady Seniorów
6. Eugenia Ochrin - Iwanowska Członek Rady Seniorów
7. Bożena Kowalik Członek Rady Seniorów

 

Dyżury Rady Seniorów Gminy Braniewo

🔴 4.05.2023 r. Salka Edukacyjna Lipowina - godzina: 11:00, Danuta Ciechocka
🔴 5.06.2023 r. Salka Edukacyjna Lipowina - godzina 11:00, Krystyna Chmielewska
🔴 3.07.2023 r. Świetlica Gronowo - godzina 11:00, Zofia Jaszczanin
🔴 7.08.2023 r. Szyleny Siedziba KGW, - godzina 11:00, Irena Kochan
🔴 4.09.2023 r. Świetlica Zgoda - godzina 11:00 Teodora Lewandowska


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii