INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Kampania promocyjna Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej

 1. Charakterystyka ogólna
 2. Projekt "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" dotyczy wykreowania markowego produktu turystycznego, na który składają się: oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz przeróżnych usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego. Obejmuje on niezwykle atrakcyjny obszar wodny, którego oś stanowią szlaki wodne o długości 303,3 km (Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Kanał Jagielloński, Elbląg i Pasłęka) oraz część polskiego Zalewu Wiślanego o powierzchni 328 km2 (niemal 3 krotnie większy od największego polskiego Jez. Śniardwy). To również wyjątkowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze, unikalne w skali europejskiej, obejmujące deltę Wisły oraz Zalew Wiślany, niespotykany potencjał krajobrazowy oraz szczególny charakter hydrograficzny a także klimat. Ponadto łączy obiekty związane z unikatowym w skali kraju dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych, powstałym w wyniku ścierania się różnych kultur na przestrzeni wieków (obiekty sakralne, zamki gotyckie, mosty zwodzone, śluzy, domy podcieniowe, itp.). 
  Jednym z głównych trendów w europejskiej turystyce jest rosnąca liczba rejsów statkami żaglowymi i jachtami m. in. po Morzu Bałtyckim oraz rozwój wodnej turystyki śródlądowej. Biorąc pod uwagę dostępność dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego od strony szlaków śródlądowych i morza, atrakcje turystyczne oraz walory przyrodnicze można stwierdzić, iż nie ma drugiego tak przyjaznego miejsca w Polsce do uprawiania turystyki wodnej.
  Projekt Pętla Żuławska - rozwój turystki wodnej w części inwestycyjnej zakłada kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. W ramach projektu przewidziano stworzenie portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służących zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formom turystyki.

  Wzmocnienie rozpoznawalności Pętli Żuławskiej należy do podstawowych zadań związanych z realizacją założeń strategicznych rozwoju turystyki w województwie pomorskim i warmińsko _ mazurskim. Ocenia się, że obszar Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, na którym opiera się Pętla Żuławska jest rozpoznawalny jako miejsce do uprawienia turystyki wodnej dla wąskiego grona. Dla większości osób kojarzącymi ofertę turystyki wodnej i żeglarstwa pozostają akweny Wielkich Jezior Mazurskich czy Zatoki Gdańskiej. Planowana na podstawie niniejszego briefu kampania promocyjna stanowić będzie istotny krok w kierunku wykreowania marki Pętli Żuławskiej na rynku krajowym i zagranicznym. Jej podstawą mają być działania o charakterze wizerunkowym, opartym na oryginalnym koncepcie kreatywnym, cechującym się wysoką jakością produktu oraz wykorzystaniem niekonwencjonalnych rozwiązań w tym mediów. Naszym celem jest zmiana tej sytuacji. Celem strategicznym w zakresie promocji jest zapewnienie rozwoju obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego poprzez wykreowanie markowego produktu turystycznego pod nazwą _Pętla Żuławska_.
  Można to osiągnąć poprzez:
  1) wykorzystanie potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu,
  2) stworzeniu wizerunku regionu, jako atrakcyjnego, otwartego, przyjaznego dla mieszkańców i turystów i gości,
  3) prezentowaniu unikatowości i atrakcyjności turystycznej tj.: szlaki wodne, wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe, wysokiej jakości infrastruktura techniczna i turystyczna, innowacyjny charakter zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz dostępność do sieci portów i przystani żeglarskich.

  Dotychczas w ramach realizacji działań promocyjnych Pętli Żuławskiej opracowano System Identyfikacji Wizualnej Pętli Żuławskiej, koncepcję sytemu informacyjnego turystyki wodnej - tablice informacyjne, Inwentaryzację zaplecza turystycznego,, walorów i atrakcji turystycznych (w ujęciu historycznym i gospodarczym) Pętli Żuławskiej wzdłuż szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Ponadto coroczne w ramach popularyzacji turystyki wodnej organizowane są regaty i zloty żeglarskie. W trakcie przygotowania jest portal internetowy, film i spot promocyjny.

  Logotyp:

 3. Cele komunikacji:

 4. 1) wzrost świadomości oraz wzmocnienie rozpoznawalności i wizerunku Pętli Żuławskiej na rynku krajowym i zagranicznym
  2) Budowa wizerunku Pętli Żuławskiej inspiracja do zapoznania się ofertą Delty Wisły i Zalewu Wiślaneg

 5. Preferowane kanały komunikacji:
 6. 1) sieci radiowe i telewizyjne
  2) wydawnictwa prasowe
  3) Internet
  4) punkty informacyjne
  5) konferencje prasowe
  6) eventy

 7. Zadania do realizacji:

 8. 1) przeprowadzenie badań wizerunkowych Pętli Żuławskiej wśród turystów i żeglarzy
  2) przygotowanie i opracowanie strategii komunikacji
  3) przygotowanie i opracowanie kreacji kampanii promocyjnej dla potrzeb realizacji projektu Pętli Żuławskiej _ rozwój turystyki wodnej Etap I.

 9. Grupy docelowe

 10. Produkt turystyczny _Pętla Żuławska_ skierowany jest do różnych segmentów populacji turystów. Przede wszystkim dotyczyć będzie potrzeb turystyki rodzinnej (statki wycieczkowe, barki). Istotną grupą docelową będą również wodniacy pływającymi jachtami i innym sprzętem wodnym wymagającym większych umiejętności, żeglarze (regaty i zloty żeglarskie) a także miłośnicy historii i dziedzictwa kulturowego delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
  Położenie _Pętli Żuławskiej_ na Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70 oraz w regionie Morza Bałtyckiego, sprawia, że produkt skierowany będzie także do turystów krajowych jak i zagranicznych (kraje skandynawskie, Niemcy, kraje Beneluxu, Rosja, Litwa). Nie bez znaczenia dla produktu ważną grupą docelową będą sami mieszkańcy z województw: pomorskiego i warmińsko _ mazurskiego.

 11. Czas trwania:

 12. 1) Przeprowadzenie badań wizerunkowych Pętli Żuławskiej wśród turystów i żeglarzy _ do 31 lipca 2011 r.
  2) Przygotowanie i opracowanie strategii komunikacji _ do 30 lipca 2011 r.
  3) 1)Przygotowanie i opracowanie kreacji kampanii promocyjnej dla potrzeb realizacji projektu Pętli Żuławskiej _ rozwój turystyki wodnej Etap I - do 15 września 2011 r.

 13. Preferowany zasięg terytorialny:

 14. Polska, szczególnie obszar województw: pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, kujawsko _ pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego oraz Europa szczególnie:, kraje skandynawskie, Niemcy, kraje Beneluxu, Rosja, Litwa).

   

  Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej

 15. Kontakt:

 16. Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego, Biuro Rozwoju Dróg Wodnych
  Rafał Wasil, tel. 055 32 68 177, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 17. Linki:

 18. 1. Plan Zagospodarowania - Przystań.
  2. Program Innowacyjna Gospodarka. 
  3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
  4. Wrota Pomorza. 
  5. Polska Organizacja Turystyczna.

   

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii