INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Zakończono przebudowę odcinka drogi gminnej nr 110004N w miejscowości Rogity o długości 630 m. 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi polegała na:

  • wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym;

  • wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

  • ułożeniu warstwy odcinającej z piasku;

  • ułożenie warstwy wiążącej i ścieranej z betonu asfaltowego;

  • wykonaniu chodnika z kostki betonowej;

  • ustawienie krawężników i obrzeży betonowych;

  • regulacja pionowa urządzeń znajdujących się w jezdni przebudowa przepustu

  • poprawienie odwodnienia drogi wykonanie przepustów

Jezdnia posiada szerokość 5,0 m, chodnik- 2,0 m.

W związku z przeprowadzoną przebudową drogi przeprowadzono również remont wiaty przystankowej zlokalizowanej na początku projektowanego przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Cała inwestycja była realizowana z środków własnych budżetu Gminy Braniewo.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii