INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Trwają intensywne prace przy budowie przystani żeglarskiej w ramach projektu ,,Pętla Żuławska-Rozwój Turystyki Wodnej. Etap I”.

 

 

 

 

Postęp prac jest już widoczny ,,gołym okiem''. Zaawansowanie niektórych prac sięga już blisko 50%. Według częściowego protokołu potwierdzenia robót jest już wykonane:

Roboty hydrotechniczne – 45%

Nadbrzeże przystani jachtowej – 45%

Umocnienie brzegu-strona wschodnia – 50%

Umocnienie brzegu-strona zachodnia – 46%

Wartość już wykonanych prac to kwota 1 062 066,57zł.

 

Obecny stan wykorzystania dróg wodnych na terenie Żuław Wiślanych jest znikomy. Wynika to z braku bazy żeglarskiej, co powoduje trudności związane z dostępnością do atrakcyjnych szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Dlatego uważamy, że budowa przystani wpłynie znacząco na rozwój turystyki w naszej gminie.

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” to projekt ponadregionalny zakładający

kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Bierze w nim udział 18 partnerów z dwóch województw: pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Projekt obejmuje obszar 15 gmin (m. Gdańsk, gm. Cedry Wielkie, m.Tczew, m. i gm. Gniew, m. i gm. Sztum, m. Malbork, m. i gm. Nowy Dwór Gdański, gm. Stegna, gm. Sztutowo, m. Krynica Morska, m. Braniewo, gm.

Braniewo, m. i gm. Frombork, m. i gm. Tolkmicko, m. Elbląg) o powierzchni 214,2 tys. km2, zamieszkiwany przez 788, 7 tys. osób.

Więcej zdjęć z budowy przystani w Nowej Pasłęce pod adresem:

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/galeria/71-przystan-zeglarska-w-nowej-paslece


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii