INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Rogity

W roku bieżącym oddano do użytku następujące wyremontowane odcinki dróg gminnych wybudowanych z funduszy Gminy Braniewo:

  

  • w m. Stępień- 749 mb.
  • w m. Rogity- 260 mb.
  • w m. Młoteczno- 152 mb.
  • w m. Szyleny Osada- 632 mb.
  • w m. Brzeszczyny- 520 mb.
  • w m. Świętochowo- 290 mb.

 

Łączny koszt remontu w/w dróg wyniósł 778 961,44 zł.
Ponadto na rok 2011 zaplanowany jest remont nawierzchni dróg gminnych w m. Rogity, Zakrzewiec oraz Żelazna Góra. Na rok 2011r. zaplanowano również inne inwestycje związane z infrastrukturą drogową polegające na remontach przepustów drogowych w m. Świętochowo i Żelazna Góra, remont mostu w m. Bobrowiec w ciągu drogi gminnej, zaplanowano również sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika w m. Klejnowo oraz sporządzenie projektu budowy pętli autobusowej w m. Wola Lipowska. Łączny koszt powyższych inwestycji to blisko 180 tys. zł.
Działalność Gminy Braniewo w zakresie dróg to nie tylko inwestycje ale również bieżące utrzymanie dróg gminnych, które obejmuje naprawę powstałych uszkodzeń na drogach poprzez m. in: prace równiarką drogową oraz wykaszaniu poboczy dróg.
Rada Gminy wyraziła zgodę na dofinansowanie remontu drogi na odcinku Braniewo - Zawierz 1381N. Wójt Gminy Braniewo zawarł stosowne porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Braniewie na położenie nakładki asfaltowej na odcinku 370 mb.
Koszt inwestycji wyniósł 50.000zł.

 

Rogity Młoteczno Świętochowo Szyleny osada
Szyleny osada Szyleny osada Szyleny osada

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii