INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Dnia 25 stycznia 2013 r. podczas XXV Sesji Rady Gminy, została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N w miejscowości Podleśne oraz Gronówko”. Pomoc w wysokości 150 000 tys. zł. zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2013 r. To kolejna inwestycja, która podniesie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

 

 

 

 

 

Zakres prac.

 

Projekt obejmuje kompleksową przebudowę dwóch odcinków drogi przebiegających przez miejscowości: Podleśne i Gronówko. Wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji drogi, wraz z podbudową, przebudowa przepustów, zjazdów, poboczy, zatoka autobusowa i ciągi piesze. Ogółem przebudowane zostaną odcinki jezdni o długości: Podleśne 0,4 km, Gronówko 1,04 km, razem 1,44 km. Wybudowane będą chodniki o łączenej długości 0,7 km. W miejscu istniejacej, wąskiej jezdni brukowej i częściowo żużlowej wykonana będzie nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,5 m. Zaplanowano zmianę geometrii skrzyżowania DP 1391N z DP 1393N w m. Gronówko, w sposób zapewniający poprawę bezpieczeństwa; wykonanie zatoki autobusowej z peronem dla pasażerów; wykonanie ciągu pieszego w m. Podleśne po str L i w m. Gronówko po str P. Ponadto w ramach przebudowy usunięte zostaną przeszkody w strefie bezpieczeństwa na drodze, takie jak np słup energetyczny. Istniejąca nawierzchnia i pas drogowy na odcinkach w m. Podleśne i Gronówko są w bardzo złym stanie technicznym, co niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga kwalifikuje się do przebudowy, z uwagi na uszkodzenia konstrukcji oraz z powodu niewystarczającej szerokości pasów ruchu (jezdnia brukowa ma zmienną szerokość od 3 do 4,1 m). Przy jezdni znajdują się pobocza gruntowe, również o zmiennej szerokości. Ruch pieszych odbywa się po jezdni i częściowo na nieutwardzonych poboczach. Na końcu odcinka, za miejscowością Gronówko, DP 1391N krzyżuje się z DP 1393N, wlot jednostronny po str lewej. Do drogi 1393N prowadzi dodatkowa nitka o nawierzchni bitumicznej. Obecny układ komunikacyjny na skrzyżowaniu i jego geometria powodują, że nie jest zapewnione bezpieczne włączanie się od strony Gronówka. Skrzyżowanie wymaga korekty łuków wlotu. W ramach planowanej inwestycji założono rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo, polegające na zamknięciu dodatkowej nitki łączącej DP 1391N z DP 1393N. Na bezpieczeństwo ruchu niekorzystnie wpływa ponadto lokalizacja przystanku autobusowego na jezdni w m. Podleśne, w miejscu gdzie zatrzymujące się pojazdy ograniczają widoczność. Nieutwardzone ciągi piesze powodują, że ludzie idąc do autobusu i budynków najczęściej poruszają się po jezdni.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii