INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Szanowni Państwo,

W 1918 roku, po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość. Jesienią 1918 roku dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby odzyskać upragniony byt państwowy. Widząc rychłą klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa.


W dniu 10.11.2011 w miejscowości Lipowina odbyły się gminne obchody 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w asyście kompanii honorowej i sztandaru 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz sztandaru Powiatowej Komendy PSP w Braniewie.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski, Radny Sejmiku warmińsko-mazurskiego Jan Bobek, czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej ppłk. Dariusz Szlendak, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie mł.insp. Stanisław Kędzierski, Z-ca Komendanta Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach kpt. Maciej Kiełek, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st.kpt. Władysław Szepanowicz, Przewodniczący Rady Gminy Roman Ruksztełło, radni gminy oraz sołtysi. Po mszy świętej Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki odczytał list do młodzieży głos zabrał również ppłk. Dariusz Szlendak, następnie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przez zaproszonych gości przy symbolicznym miejscu upamiętniającym poległych za Ojczyznę. Oddana została salwa honorowa, następnie przemaszerowano do Zespołu Szkół w Lipowinie gdzie odbyła się część artystyczna obchodów przygotowana przez grono pedagogiczne oraz uczniów z Zespołu Szkół w Lipowinie i Szkoły Podstawowej w Szylenach.

Więcej zdjęć w galerii pod adresem:

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/galeria/64-obchody-93-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii