INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Drodzy Mieszkańcy, niebawem zakończy się kolejna ważna inwestycja wodno-kanalizacyjna w naszej Gminie, na której wartość sięga aż 4 mln złotych !

 

Mowa tu oczywiście o projekcie pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo”, który dotyczy budowy sieci między miejscowościami Klejnowo – Różaniec, która sięga prawie 4 km długości oraz zakupu nowego specjalistycznego pojazdu typu WUKO, który został zakupiony we wrześniu ubiegłego roku.
Sieć wodociągowa w naszej gminie to jeden z priorytetów. Jest ona regularnie modernizowana i rozbudowywana, tak aby zapewnić niezawodne dostarczanie wody o odpowiedniej jakości. Nasze gminna spółka PERiG dba o stan techniczny infrastruktury wodociągowej, aby mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do wody pitnej oraz mogli korzystać z niej w swoich codziennych potrzebach. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z wody w sposób efektywny i świadomy.
Pojazd specjalistyczny WUKO przeznaczony jest do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod udrażniania rur stosowana obecnie przez pogotowie kanalizacyjne. Pojazd może płukać kanały i udrażniać zatory oraz jednocześnie wypompowywać szlamy pochodzące z płukania. Długo oczekiwany pojazd pozwoli gminnemu Przedsiębiorstwu PERiG sprawnie i komfortowo prowadzić eksploatację sieci kanalizacyjnej w Gminie Braniewo i nie tylko.
Aby zobaczyć postęp prac, w dniu dzisiejszym Jakub Bornus - Wójt Gminy Braniewo wspólnie z Prezesem Zarządu Spółki PERiG Robertem Mirkowskim udali się do Klejnowa aby zobaczyć na jakim etapie jest budowa infrasturktury.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii