INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Braniewo, która stała się okazją do podziękowania radnym za pracę w samorządzie.

 

Te ostatnie pięć i pół roku, to najlepsze pięć i pół roku Gminy Braniewo. Wspólną zasługą jest realizacja inwestycji na kwotę ponad 20 mln zł. Były to drogi, chodniki, różne rozbudowy, modernizacje, kilometry kanalizacji, budowa i remonty świetlic, termomodernizacje i remonty remiz strażackich, zakup samochodów strażackich i doposażenie jednostek w niezbędny sprzęt, wiele prac remontowych w szkołach i wiele, wiele innych ważnych inwestycji, które przyniosły pozytywne korzyści dla nas wszystkich. Te inwestycje były możliwe także dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym, bez których realizacja wielu zadań byłaby niemożliwa do zrealizowania.
Była to trudna kadencja ale wszystkim zadaniom udało się sprostać na najwyższym poziomie. Pomimo trudnych okoliczności nasza gmina odnotowała duży postęp i w ciągu tych ostatnich lat zmieniła się na lepsze, a wraz z nią zmieniły się wszystkie miejscowości - od tych największych po najmniejsze. Zostawiamy gminę, która ma perspektywy rozwoju. Gminę, która na wszystkie zaplanowane inwestycje ma pokrycie w budżecie. Dziękuję Wam wszystkim za wspaniałe lata wzajemnej współpracy – wspominał Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus.
Sesja miała charakter uroczysty, mianowicie Wójt Gminy Braniewo wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Braniewo podziękowali Radnym, Sołtysom oraz Dyrektorom jednostek podległych za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, za trud, współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra gminy, a także za mijającą kadencję, która przyniosła wiele korzyści dla mieszkańców. Jednocześnie każdy z Radnych otrzymał pamiątkowy ryngraf z podziękowaniami, a Sołtysi i Dyrektorzy otrzymali drobne upominki. Również dla każdej Pani wręczono róże, w ramach Dnia Sołtysa.
Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć oraz zdjęcia grupowego podsumowującego mijającą kadencję.
Podczas sesji Rady Gminy przyjęto kilka ważnych uchwał, porządek obrad wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej w miejscowości Bemowizna.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Bobrowiec.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stępień.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wikielec.
9. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Braniewo.
10. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
11. PRZERWA
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Stępień dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Szyleny dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rodowo dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gronówko dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gronowo dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Wola Lipowska dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Żelazna Góra dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rogity dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok
20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Pęciszewo dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rusy dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Krasnolipie dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
23. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Podleśne dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.
24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 129/VIII/2023 Rady Gminy Braniewo z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2024-2028.
25. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2024 rok.
26. Zapytania i wolne wnioski.
27. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
28. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii