INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

 

Wyjątkowy wymiar miało dzisiejsze spotkanie opłatkowe Środowiskowego Domu Samopomocy, które odbyło się na świetlicy wiejskiej w Żelaznej Górze.
W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, Przewodniczący Rady Gminy Braniewo i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Wojtas. Spotkanie zgromadziło przy wspólnym stole podopiecznych, pracowników oraz zaproszonych gości.

 

Uroczystość otworzyła Prezes Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska” Kalina Jakimczuk, która wszystkich przywitała i podziękowała za wspólny rok ciężkiej pracy, a także złożyła życzenia świąteczno-noworoczne.
Następnie modlitwę odmówił ks. Władysław Kuras i tradycyjne wszyscy przełamali się opłatkiem, zasiadając do wieczerzy.
Wójt Gminy Pan Jakub Bornus złożył wszystkim świąteczne życzenia, także w imieniu Rady, Sołtysów, pracowników Urzędu i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Nie zabrakło wspólnego kolędowania w wykonaniu niezastąpionego akordeonisty Dariusza Wileńskiego, wymiany doświadczeń i miło spędzonego czasu.
Jak na świąteczny czas przystało, nie mogło zabraknąć świątecznych prezentów i upominków. Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli wszystkim ciepłe skarpety !
Spotkanie przebiegało w serdecznej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy chętnie kosztowali wigilijnych potraw oraz podziwiali świąteczne dekoracje przygotowane przez podopiecznych. Wiele wzruszeń dostarczyło wspólne kolędowanie i spotkanie ze św. Mikołajem, który wręczył wszystkim symboliczne upominki.
Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym – etap gminny, w kategorii dorośli: Helena Stachowicz, Maria Runowska, Henryk Piłat.
Serdecznie dziękujemy pracownikom i podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze, za przygotowanie stołu wigilijnego i za wyjątkową oprawę spotkania. Jeszcze raz wszystkiego dobrego ! Wesołych Świąt !

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii