INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Wczoraj w południe, władze gminy wspólnie z mieszkańcami oficjalnie dokonały otwarcia wiaty rekreacyjnej w miejscowości Podleśne.

 

Zadanie pn. „Budowa wiaty grillowej z wyposażeniem w Podleśne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" zostało sfinansowane w 50% z pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w kwocie 25 tyś złotych, w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego" w 2023 roku. Kolejne 50% czyli 25 tyś złotych to wkład własny Gminy Braniewo. Wartość całkowita zadania to aż 50 tyś złotych !
W ramach zadania powstała duża, drewniana wiata z grillem betonowym, w środku znajduje się oświetlenie LED wraz z panelami solarnymi na dachu, wewnątrz zamontowano gniazdo USB do podłączenia urządzeń, na zewnątrz znajduje się kosz na śmieci oraz stojak na rowery, wewnątrz są ławki i stoły, a tuż przed wejściem do wiaty znajduje się lampa solarna LED. Dodatkowo wyrównano teren wokół wiaty. Warto wspomnieć, że tuż obok wiaty położona jest świetlica wiejska, plac zabaw dla dzieci oraz boisko. Jest to zatem doskonałe uzupełnienie istniejącej już infrastruktury w tej miejscowości.
Dzięki wspólnym działaniom dwóch samorządów powstało nowe miejsce spotkań nie tylko dla mieszkańców okolicznych wsi, ale również dla turystów odwiedzających gminę. Teren ten sprawdzi się do urządzenia pikniku na świeżym powietrzu oraz innych uroczystości plenerowych.
Symbolicznego otwarcia dokonali: Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Stanisław Żołędziewski, Radna Gminy Braniewo Ewelina Szkudlarek, Sołtys Sołectwa Podleśne Violetta Jewuła oraz mieszkanka wsi Angelika Salińska-Krzywonos.
Tuż po otwarciu na świetlicy wiejskiej czekał na wszystkich przygotowany poczęstunek przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich „Podlesianki”.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii