INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Wyróżnienia i awanse, wojskowa defilada, pokaz sprzętu bojowego, piknik militarny dla mieszkańców - tak wyglądało święto 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. W tym roku obchody były wyjątkowo uroczyste, bo związane z 29-leciem jednostki.
9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej przez ponad ćwierć wieku istnienia stała się ważną częścią Wojska Polskiego. Czynnie uczestniczy w różnych misjach zagranicznych.
Święto brygady było okazją do awansów i uhonorowania żołnierzy za ich służbę, a także osób ściśle związanych z jednostką odznakami i okolicznościowymi sygnetami.
Dla mieszkańców święto brygady to przede wszystkim możliwość spędzenia czasu z żołnierzami i zapoznania się z technicznymi szczegółami sprzętu bojowego.
W uroczystościach uczestniczył Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus.
Jeszcze raz na ręce Dowódcy 9BBKPanc gen. bryg. Sławomira Lidwy, składamy życzenia wszystkim żołnierzom 9BBKPanc, wielu sukcesów, właściwego wykorzystania życiowej wiedzy i doświadczenia oraz satysfakcji na kolejne lata służby ojczyźnie w imię obronności.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii