INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W poniedziałek, w jednej z naszych placówek oświatowych - Szkole Filialnej w Szylenach odbył się wyjątkowy Jubileusz 5-lecia nadania imienia patrona szkoły – Wincentego Witosa.

 

Jak na Jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć podziękowań przekazanych przez Dyrektor Szkoły Bogumiłę Jacak oraz części artystycznej przygotowanej przez dzieci i młodzież.
W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, który przekazał serdeczne gratulacje i życzył samych sukcesów dla uczniów, dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu.
Wydarzenie było znakomitą okazją do uroczystego otwarcia nowej sali - „Ekopracowni Klimatycznej”. Nowa w pełni wyposażona pracownia przyrodnicza powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którą w ramach konkursu Szkoła otrzymała aż 83 350 zł (z czego dofinansowanie w wysokości 75 000 zł, a pozostałe 8 350 zł to wkład własny Gminy Braniewo) na budowę nowoczesnej pracowni klimatycznej. Zakupiono m.in. nowe meble, niezbędny sprzęt i pomoc dydaktyczną.
Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni pozwoli na przeprowadzanie zajęć w sposób efektywny i atrakcyjny dla uczniów, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i zwiększy świadomość uczniów w zakresie ekologii.
Ale to nie wszystko, mianowicie zaproszeni goście wraz z Dyrektor Szkoły udali się do stołówki szkolnej, w której mogli zobaczyć nowo zakupione wyposażenie w kuchni, które poprawiło standard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej. Kwota dofinansowania to 80 tyś złotych w ramach modułu 3 wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny Gminy Braniewo to 20 tyś złotych. Wartość całego zadania to aż 100 tyś złotych !
Życie w szkolnych progach rozkwita, codziennie dzieje się coś ciekawego i placówki oświatowe w Gminie Braniewo wciąż się rozwijają. Bardzo nas ten fakt cieszy ! Życzymy powodzenia na dalsze działania i realizacje !

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii