INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Braniewo odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Braniewo.
Tradycyjnie otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Stanisław Żołędziewski. Wójt Gminy Braniewo natomiast przekazał informacje z prac w okresie między sesjami. Podjęto także szereg ważnych uchwał.

 

Porządek obrad XLVII Sesja Rady Gminy Braniewo wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Goleszewo.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Goleszewo.
7. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Brzeszczyny.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Brzeszczyny.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Młoteczno.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bobrowiec.
11. PRZERWA
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Szyleny.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Wola Lipowska.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Wola Lipowska.
15. Uchwała w sprawie: utworzenia i przystąpienia Gminy Braniewa do porozumienia cywilnoprawnego pn. Braniewski Klaster Energii.
16. Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Braniewo - Raport za lata 2021 - 2022”.
17. Uchwała w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Braniewo na lata 2023 - 2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030”
18. Uchwała w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
19. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Braniewo.
20. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 115/VIII/2022 Rady Gminy Braniewo z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2023-2028.
22. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2023 rok.
23. Zapytania i wolne wnioski
24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
25. Zakończenie obrad.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii