INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.2 czerwca w Osadzie Między Drzewami w miejscowości Wikielec odbyła się XLV Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Braniewo.Rada Gminy jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Braniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Zanim doszło do głosowania, Wójt Gminy Jakub Bornus dokonał podsumowania ubiegłorocznych inwestycji, podkreślając ich znaczenie dla mieszkańców, nie tylko inwestycji infrastrukturalnych (m. in. kanalizacje, drogi itd.), ale także wspierających rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej w Gminie Braniewo.

Po głosowaniu gratulacje Wójtowi Gminy w imieniu całej Rady oraz wszystkich Sołtysów złożył Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Stanisław Żołędziewski. Wójt podziękował wszystkim za zaufanie oraz za dotychczasową owocną i wzorową pracę na rzecz mieszkańców Gminy Braniewo.

Sesja była również doskonałą okazją do podziękowań i wręczenia upominku dla Właścicieli agroturystyki Osada Między Drzewami w Wikielcu. To nowy obiekt agroturystyczny w naszej gminie, w którym każdy znajdzie swój zakątek by odpocząć wśród otaczającej nas wokół zieleni. Cieszymy się, że powstają takie autentyczne, klimatyczne miejsca w naszej gminie.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii