INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Mamy dla Państwa bardzo dobre wieści !

W ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" pozyskaliśmy fundusze na wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Całkowita kwota dofinansowania to 95 tyś złotych, 5 tyś złotych to środki własne gminy.

Warto dodać, że nasza Gmina zajęła wysokie drugie miejsce z 88 punktami spośród dziesięciu Gmin z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego, które otrzymały dofinansowanie !

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wsparcie inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa, edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych. Monitoring wprowadzony zostanie w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Braniewo oraz osób odwiedzających Gminę. Celem wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest: utrwalenie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałanie przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrona obiektów i urządzeń użyteczności publicznej .

Na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Brzeszczyny, Zgoda, Gronówko, Gronowo, Żelazna Góra, Lipowina znajdują się świetlice wiejskie. Pomieszczenia zostały przystosowane do użytku mieszkańców, służą do spotkań sołeckich oraz licznych imprez organizowanych w celu integracji mieszkańców, zapewnienia czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Dzięki realizacji tego zadania w Gminie Braniewo będzie bardziej bezpieczniej !

Kiedy rozpoczęcie prac? Najszybciej jak to będzie możliwe!


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii