INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W miniony wtorek na drogowym przejściu granicznym Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Stanisław Żołędziewski miał przyjemność reprezentować Gminę Braniewo w uroczystych obchodach Święta Straży Granicznej w Grzechotkach.

 

Uroczystość zorganizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Grzechotkach, w formie akademii na terenie placówki, Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz wspominał o znaczeniu Straży Granicznej w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, o wyzwaniach stawianych funkcjonariuszom w obliczu gwałtownych zmian geopolitycznych na świecie, a także o znaczeniu ochrony naszych granic.
Zebrani goście w swoich wystąpieniach podziękowali funkcjonariuszom Straży Granicznej za otwartość na współpracę.
Przewodniczący Rady w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególną rolę tej formacji w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Braniewo oraz życzył wielu sukcesów i kolejnych powodów do świętowania.
Uroczystość była okazją do wręczenia awansów i wyróżnień funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za profesjonalną służbę i pracę, a także wręczenia pamiątkowych medali w dowód uznania.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii