INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

19 kwietnia 2023 roku, w sali Braniewskiego Centrum Kultury odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom".

 

Do rywalizacji turniejowej stanęło łącznie 22 uczestników, którzy reprezentowali szkoły z:
- gmina miasta Braniewo
- gmina Braniewo
- gmina Płoskinia
- gmina Pieniężno
- gmina i miasto Frombork
Uczniowie szkół rywalizowali w następujących grupach wiekowych:
- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych – 10 osób
- uczniowie klas V-VIII – 10 osób
- uczniowie szkół ponadpodstawowych – 2 osoby
Młodzież rywalizowała w dwóch etapach:
- część pisemna w formie testu wyboru,
- część praktyczna w formie omówienia wylosowanych pytań dotyczących z zakresu ochrony ppoż.
Po przeprowadzonych eliminacjach pisemnych i ustnych ustalono następującą kolejność laureatów:
Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych – I grupa wiekowa
1 Miejsce – Przemysław Kwiatek
2 Miejsce – Patryk Galiński
3 Miejsce – Julia Słomińska
Uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych – II grupa wiekowa
1 Miejsce – Miłosz Machnowski
2 Miejsce – Paweł Szymanowski
3 Miejsce – Szymon Byczko
Uczniowie klas ponadpodstawowych – III grupa wiekowa
1 Miejsce – Michał Mieczkowski
2 Miejsce – Martyna Sobieska
Organizatorami tegorocznego turnieju byli:
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
Turniej powiatowy oprócz młodzieży zgromadził również opiekunów z ramienia szkół, działaczy ruchu pożarnictwa ochotniczego z jednostek OSP (OSP Braniewo, OSP Pieniężno, OSP Lipowina, OSP Wielkie Wierzno), przedstawicieli Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZOP ZOSP RP w Braniewie.
Dodatkowo obecni byli: Prezes ZOP ZOSP RP w Braniewie druh Tomasz Sielicki, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Ireneusz Ścibiorek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie bryg. Jarosław Skalski, Dowódca JRG PSP st. kpt. Andrzej Kaliszuk, V-ce Starosta Braniewski Mirosław Kudliński, Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Braniewie druh Damian Krasiński, Komendant Gminny ZOSP RP w Braniewie druh Ryszard Mieczkowski, druhna Iza Rychcik – Gawron oraz druhna Wiktoria Górecka.
inf. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii