INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

W dniu 1 czerwca 2012 r. Wójt Gminy Braniewo z przedstawicielem Urzędu Gminy Braniewo, wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. „CZYSTY LAS, CZYSTA RZEKA, WIOSNA, LATO NA NAS CZEKA- NIE ZAŚMIECAJ, SEGREGUJ”, którego organizatorem był Urząd Gminy Braniewo.

 

 

 

 

Celem konkursu było kształtowanie właściwej podstawy wobec środowiska naturalnego, wzbudzanie zainteresowania problemami ekologicznymi jak również propagowanie i promowanie selektywnej zbiórki odpadów wśród najmłodszych oraz pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci.

Konkurs adresowany był dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Braniewo i przeprowadzony został w 3 kategoriach wiekowych.

Do konkursu zgłoszono łącznie 121 prac ze Szkoły Podstawowej w Szylenach, Szkoły Podstawowej w Żelaznej Górze i Zespołu Szkół w Lipowinie.

W tym dniu Wójt Gminy Braniewo wyraził również swoje zadowolenie i podziękował uczniom biorącym udział w akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur 2012, która przebiegła pod hasłem „Sprzątam, segreguję, szanuję”.

Organizatorem akcji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Centra Edukacji Ekologicznej z naszego województwa. Akcja objęta była honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Gmina Braniewo zapewniła wywóz zebranych odpadów oraz wyposażyła uczniów w rękawice oraz worki na odpady.

Wójt nagrodził uczniów przekazując koszulki z hasłem: „JESTEM EKO SEGREGUJĘ”, których sponsorem było Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe EMPEGIEKA Sp. z o.o. w Braniewie.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii