INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

23 marca w Zespole Szkół w Lipowinie odbyły się obchody Pierwszego Dnia Wiosny pod hasłem Wiosenny Ekologiczno – Przyrodniczy Dzień Kolorów.

Tego dnia poszczególne klasy ubrały się w jednym z wiosennych kolorów: żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, fioletowy. Uczniów wspierali wychowawcy i rodzice.

Od rana trwały dwugodzinne warsztaty ekologiczno – przyrodnicze, w czasie których uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami przygotowywali swoje prezentacje. Każda klasa musiała omówić wybrany temat ekologiczno – przyrodniczy oraz przygotować plakaty związane z przydzielonymi zadaniami, a także ubrać Panią Wiosnę.

Dzięki temu wszyscy obecni mogli usłyszeć jak chronić wodę, powietrze, jak oszczędzać energię, papier; dlaczego i w jaki sposób segregować odpady; co to jest ekologia, recykling, odnawialne źródła energii.

Klasy – kolory omówiły także temat bociana, żurawia, kukułki, zająca, kuropatwy, głuszca, jaskółki dymówki, jerzyka, żołny, kaczki krzyżówki.

Jedna z klas opowiedziała o tym jak pomagać krzywdzonym zwierzętom, zachęciła także do udziału w zbliżającej się akcji Godzina dla Ziemi organizowanej przez WWF Polska. Inna klasa przedstawiła listę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Na zakończenie uroczystości w pobliżu szkoły zostało posadzone Drzewko Pokoju – dar Nadleśnictwa Zaporowo. Od tego dnia mały dąbek będzie przypominał wszystkim o I Wiosennym Ekologiczno – Przyrodniczym Dniu Kolorów w Zespole Szkół w Lipowinie.

Uroczystość była także wstępem do udziału naszej szkoły w tegorocznym Sprzątaniu Warmii i Mazur.

Organizatorzy:

A. Brewczak, B. Tabaczyńska


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii