INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Wojewoda warmińsko-mazurski  w związku z zagrożeniem powodziowym na Zalewie Wiślanym spowodowanym cofaniem się wód Zalewu Wiślanego na skutek silnych wiatrów ogłosił 14.01.2012r. od godz. 13.00 pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu braniewskiego.

 

 

 

 

 

Tym samym zobowiązał, wójtów, burmistrzów i starostów z tego terenu oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

Wysoki stan wody w Zalewie Wiślanym

Poziom wody w
Ujściu koło Nowej Pasłęki przekroczył stan ostrzegawczy. Woda w rzece Pasłęce utrzymuje się w strefie stanów wysokich.
Dnia 14.01.2012 r. o godz. 8.00 poziom wody w Ujściu wynosił 623 cm, o godz. 20.00 - 627cm.
Wszystkiemu winien silny wiatr, powodujący tzw. cofkę na Zalewie Wiślanym. Wiatr „wpycha” wodę do rzeki Pasłęki.
Woda zbliżyła się do domków letniskowych w Ujściu i w Starej Pasłęce. Zalany jest też teren budowy przystani żeglarskiej.
Woda w Ujściu zalała były bosmanat i wylewa się z koryta rzeki. W porcie od godz. 7.30 rybacy zabezpieczają brzeg workami z piaskiem, zamknęli grodzie powodziowe.
Wójt gminy Braniewo Tomasz Sielicki powołał sztab kryzysowy, który monitoruje sytuację na miejscu w Nowej Pasłęce.
Sztab kryzysowy prosi właścicieli domków letniskowych i łódek zacumowanych wzdłuż rzeki o zabezpieczenie swojego mienia — tak przed wodą, jak i silnym wiatrem.

Dodatkowym problemem był brak prądu, z powodu braku zasilania mieszkańcy Nowej Pasłęki nie mieli wody w kranach.

Zostały wyłączone stację przepompowywania ścieków ponieważ woda wdarła się do instalacji ściekowej.

Służby Państwowej Straży Pożarnej na bieżąco monitorują sytuację. Komendant KP PSP deklaruje pełną gotowość niesienia pomocy podczas powodzi. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Braniewo zostali włączeni w akcję powodziową na terenie Fromborka.JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii