Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Informujemy, iż w dniach 10-14.08.2020 Urząd Gminy Braniewo będzie czynny do godz. 13:30.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem umowy na kompleksowe usługi bankowe, Gmina Braniewo informuję, iż w okresie od 01.08.2019 do 20.08.2019 będą zbierane oferty na powyższe usługi.

Przedmiotem składanych ofert jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Braniewo i jej jednostek organizacyjnych w zakresie:

  • prowadzenia przez bank rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych w złotych,
  • otwarcia i prowadzenia obsługi rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • przelewy masowe.

Wymaga się, aby Bank posiadał placówkę (oddział lub filię) usytuowaną w miejscowości gdzie znajduje się siedziba Gminy Braniewo. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2019 r. do 31.09.2023r.

Oferty prosimy kierować na adres:

Gmina Braniewo
ul.Moniuszki 5
14-50 Braniewo

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”.

W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne.

Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym - cz. 1

Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie.

Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym - cz. 2

Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów.

Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym - cz. 3

W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby.

PÖTTINGER - Gospodarstwo rolne rodziny Snelów [PL]

W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje.

Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym - cz. 5

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie przesyła w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii celem zaznajomienia hodowców świń z ewentualną pomocą za rezygnacje z chowu i hodowli świń na terenach objętych ograniczeniami (powiat braniewski) obszar czerwony.

Pismo

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa