Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dn. 25 maja 2020 r., informuje się, że dn. 12.06.2020 r.(piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

1. Ewidencja zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Braniewo

Pobierz

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Braniewo

Pobierz

KOŁO ŁOWIECKIE MEWA W BRANIEWIE - PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2019/20

KOŁO ŁOWIECKIE DZIK BRANIEWO - PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2019/20

KOŁO ŁOWIECKIE PONOWA W BRANIEWIE - PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2019/20

KOŁO ŁOWIECKIE ORĘŻ W BRANIEWIE - PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2019/20

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego ,,ORĘŻ'' w Braniewie przesyła informacje - zgłoszenie dwóch polowań ,,dodatkowych,,.

1 Polowanie odbędzie się 28.12.2019r na terenie obwodu 25 i 54, zbiórka myśliwych przy starej leśniczówce na Podlipiu o godz. 7.30 Polowanie prowadzi kol. Przemysław Waszczeniuk

2 Polowanie odbędzie się 29.12.2019r na terenie obwodu 25 i 54 , zbiórka myśliwych przy Domku Myśliwskim WKŁ Oręż w Bemowiźnie o godz. 7,30 . Polowanie prowadzi kol. Mirosław Pawlukowski.

 

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa