Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Zamawiający:

 

Gmina Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

reprezentowana przez:

1.Wójta Gminy – Tomasza Sielickiego

2.Skarbnika Gminy- Agnieszka Jodko

 

telefon: 055 644 03 00

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i zapraszamy do złożenia oferty na usługę factoringu w kwocie 300.000,00 zł.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

  1. Zamówienie obejmuje usługę factoringu wysokości 300.000 zł. ( słownie: trzysta tysięcy złotych).
  2. Okres usługi - do 90 dni
  3. Usługobiorcy będzie przysługiwać prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania bez naliczania dodatkowych prowizji i opłat.
  4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat , prowizji oraz ewentualnych upustów i rabatów.

      Ofertę należy przesłać na maila lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Braniewo w terminie do dnia 3 października 2018 r.

Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Szczegółowe informacje na stronach:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze/

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa