Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

Możliwość bliższego poznania dziedzictwa kulturowego Warmii, a szczególnie ludowej rzeźby warmińskiej i samodzielna praca twórcza – to cel warsztatu, na który 25 września zaprasza CSE „Światowid” w Elblągu. Udział jest bezpłatny.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Adresowany jest do młodzieży (w wieku powyżej 16 lat) i osób pełnoletnich, niebędących artystami profesjonalnymi ani twórcami ludowymi, w szczególności do mieszkańców terenów wiejskich Warmii, a także województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju. Miejscem pracy twórczej będzie Gospodarstwo Ekologiczne Pani Doroty Łepkowskiej (Godki 22, 11-042 Jonkowo). Warsztat odbędzie się 25 września br. w godz. 10-19, do Godek uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

- O duchowości dawnych Warmiaków i przykładach historycznej ludowej rzeźby z tego regionu, które zachowały się w zbiorach muzealnych, opowie Angelika Rejs z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - zachęcają organizatorzy. - Naszym marzeniem jest ożywienie zainteresowania dziedzictwem sztuki ludowej na Warmii, zachęcenie różnych osób do podjęcia własnych prób twórczych na polu rzeźby inspirowanej twórczością i duchowością ludowych rzeźbiarzy warmińskich.

Zadanie będzie polegało na próbie odtworzenia bądź twórczego nawiązania do wybranych historycznych rzeźb pod okiem artysty ludowego. Zapewnione zostaną niezbędne materiały plastyczne, drewno, dłuta oraz wyżywienie.

- W części twórczej uczestnicy poznają podstawy pracy w drewnie i sami zmierzą się z formą ludowej rzeźby o tematyce religijnej, którą dawniej często można było spotkać w warmińskich kapliczkach przydrożnych i przydomowych - mówi Ewa Bednarska–Siwilewicz, artysta plastyk w CSE „Światowid” w Elblągu i komisarz warsztatu. - Wykonane prace będą mogły zostać przekazane opiekunom wybranych kapliczek, tak aby mogli oni zdecydować czy umieścić nowe rzeźby w miejsce tych, które znikły, uległy degradacji czy zostały skradzione. Ten pomysł podsunęła nam Pani Angelika Rejs.

Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona, a o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń. Te przyjmowane są do 7 września do godziny 14.00. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty, która stanowi załącznik do regulaminu i wraz z regulaminem jest dostępna na stronach internetowych: swiatowid.elblag.pl oraz eŚwiatowid.pl .

- Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem - dodają organizatorzy.

- Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją jego zapisów bez zastrzeżeń.

Wystawa, która zaprezentuje wyniki warsztatu oraz organizowanego w Godkach w dniach 23-29 sierpnia pleneru artystycznego, odbędzie się 18 października 2016 r. o godz. 17 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Przed wernisażem zaplanowano spotkanie na temat dziedzictwa kulturowego Warmii. Na wystawę i spotkanie wstęp jest bezpłatny, realizatorzy projektu już dziś zapraszają na nie wszystkich zainteresowanych tematyką regionalną.

Tekst: Edyta Bugowska, rzecznik CSE Światowid w Elblągu
Fot. Agnieszka Jarzębska

Partnerami projektu są: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga oraz portal kulturaludowa.pl .

 

Regulamin

Karta zgłoszenia - wzór

Karta zgłoszenia - do edycji


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa