Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Gmina Braniewo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Nabycie przez Gminę Braniewo praw do lokali mieszkalnych”

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015.2164 r), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 80/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 30 grudnia 2015r roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. wydania nieruchomości Kupującemu:
nie później niż do dnia 31.07.2016 roku.

Przedmiot zamówienia:
1. Nabycie, na rynku wtórnym, prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności w nieruchomości wspólnej.
2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie miejscowości Podleśne.
3. Zamawiający zainteresowany jest dwoma nieruchomościami lokalowymi o powierzchniach użytkowych : od 45m2 do 77 m2

Ogólne warunki oferowanych lokali.

Sprzedającym może być jedynie właściciel lub współwłaściciel gruntu na którym znajduje się budynek mieszkalny z wyodrębnionymi lokali mieszkalnymi.

Wymagane jest aby oferowane lokale położone były w budynkach wyposażonych w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną z wymienioną stolarka okienną i drzwiową nie wymagające remontu.

Oferty należy składać w Urzędu Gminy Braniewo przy ul. Moniuszki 5a - nie później niż do dnia 10.05.2016 roku do godz. 15.00 na załączonym formularzu.

Formularz


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa