Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest program „Stop HPV” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Obszar realizacji projektu obejmuje województwo warmińsko- mazurskie, w tym powiaty: braniewski , elbląski , lidzbarski oraz miasto Elbląg.

Główne założenia projektu to bezpłatne spotkania edukacyjne oraz bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciw HPV odgrywające kluczową rolę w zmniejszeniu zagrożenia zachorowalnością na HPV.

Szczepienia profilaktyczne skierowane są do grupy 160 dziewczynek w wieku 11-13 lat z województwa warmińsko – mazurskiego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna, oraz mieszkających poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja trwa!!!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie chęci udziału swojej córki w przychodni:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Płoskini
Płoskinia 9/1
tel. 511 833 117
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:
http://stophpv.eu/warminsko-mazurskie/
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z programu


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa