Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

W dniu 5 listopada 2021 r. przyjmowanie wnioskow dowodowych odbywać się będzie do godziny 11:30.

1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia listopada 2008 r. - o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2021, poz. 554 ze zm.), obowiązek złożenia deklaracji do CEEB spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków lub lokali.

Komunikatem z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków (Dz.U.2021, poz. 583) wydanym na podstawie delegacji ustawowej z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz. 2127) Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii określił 1 lipca 2021 r. jako dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności

Licząc od tego dnia podmioty obowiązane do złożenia deklaracji mają, w przypadku obiektów istniejących - 12 miesięcy na ich złożenie, natomiast w przypadku obiektów nowo powstałych
- 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklaracje można składać w postaci:
1) elektronicznej - przez internet na stronie GINB - https://zone.gunb.gov.pl/
UWAGA: Składanie deklaracji jest możliwe dla osób posiadających e-dowód lub profil zaufany;
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Braniewo.

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji, przyjmowanie, weryfikację i wprowadzanie złożonych deklaracji, oraz kontrolę wypełnienia obowiązku ich złożenia:
Andrzej Drozdowski, pokój nr 11, tel. 55 644 0321, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przepis kamy:
Art. 27h ustawy z dnia listopada 2008 r. - o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2021, poz. 554 ze zm.)
1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
2. Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
3. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2021, poz. 457 ze zm.).

deklaracja-A-29.06.2021

deklaracja-B-29.06.2021


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa