Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

WYJAŚNIENIE NR 1DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O
Numer ogłoszenia: 126090 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012

ZAMAWAIJĄCY:

Gmina Braniewo

ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

 

Pytanie nr 1

W pozycji 52 i 53 kosztorysu inwestorskiego szczegółowego w materiałach nie ujęto ościeżnic,jest tylko montaż. Czy w materiałach należy ująć ościeżnice, jeśli tak, to ile”

 

Odpowiedź:

W poz. 52 należy ująć 11 ościeżnice „100” w poz. 53 - 2 ościeżnice „150”

 

Pytanie 2

W poz. 66 – izolacje z płyt styropianowych ( piętro) – przyjęto płyty gr.20 mm. W projekcie – przekrój – brak jest izolacji.

Odpowiedź:

Należy ująć izolację z płyt styropianowych, pomimo braku w projekcie .

Pytanie 3

W poz. 81 i 82 – proszę o potwierdzenie zużycia dyblie plastilowych – 3 lub 4 szt.

Odpowiedź:

W poz. 81 ujęto zużycie dybli plastikowych 3/m2, a w poz. 82 - 4/m2

Pytanie 4.

Poz 86. - w materiałach – rynny dachowe norma zużycia winna byc 1,05m/m - jest 1,89m/m. Jaką normę przyjąć?

Odpowiedź

Prawidłowa norma zużycia 1,05m/m

Pytanie 5.

W kosztorysie inwestorskim na budynek mieszkalny – tabela elementów uwzględniono również elementy zewnętrzne takie jak drabina, trzepak, ławka, drogi, place, parkingi i chodniki oraz plac zabaw. Czy stawkę podatku VAT w wysokości 8% należy przyjąć do całości robót budowlanych, czy wymienione roboty zewnętrzne należy policzyć stawką 23%?

Odpowiedź:

Roboty wykonywane poza bryłą budynku t.j roboty w zakresie infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane 23% stawką VAT.

Pytanie 6

W projekcie zagospodarowania terenu- obiekty projektowane- jest pokazane ogrodzenie H=1,2 m oraz zieleń niska. Czy ten zakres robót jest objęty zamówieniem, jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje tego zakresu robót.

Pytanie 7

W przedmiarach nie jest ujęty kontener na śmieci, czy należy go ująć dodatkowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnił w zamówieniu kontenera na śmieci.

Pytanie 8

W opisie technicznym stolarki podano, że drzwi wejściowe na klatki schodowe winny być stalowe, przeszklone z samozamykaczem, natomiast w zestawieniu stolarki oraz przedmiarach uwzględniono drzwi z PCV. Jakie drzwi należy przyjąć?

Odpowiedź.

W ofercie należy uwzględnić drzwi stalowe, przeszklone z samozamykaczem.

 

 

Odpowiedź na zadane pytanie została umieszczona na stronie internetowej zamawiającego : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej przez zamawiającego

Elżbieta Bernacka


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa