Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

W związku ze zbliżającym się zakończeniem umowy na kompleksowe usługi bankowe, Gmina Braniewo informuję, iż w okresie od 01.08.2019 do 20.08.2019 będą zbierane oferty na powyższe usługi.

Przedmiotem składanych ofert jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Braniewo i jej jednostek organizacyjnych w zakresie:

  • prowadzenia przez bank rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych w złotych,
  • otwarcia i prowadzenia obsługi rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • przelewy masowe.

Wymaga się, aby Bank posiadał placówkę (oddział lub filię) usytuowaną w miejscowości gdzie znajduje się siedziba Gminy Braniewo. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2019 r. do 31.09.2023r.

Oferty prosimy kierować na adres:

Gmina Braniewo
ul.Moniuszki 5
14-50 Braniewo


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa