Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 29/VIII/2020 Wójta Gminy Braniewo z dn. 25 maja 2020 r., informuje się, że dn. 12.06.2020 r.(piątek), Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

W związku ze zbliżającym się zakończeniem umowy na kompleksowe usługi bankowe, Gmina Braniewo informuję, iż w okresie od 01.08.2019 do 20.08.2019 będą zbierane oferty na powyższe usługi.

Przedmiotem składanych ofert jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Braniewo i jej jednostek organizacyjnych w zakresie:

  • prowadzenia przez bank rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych w złotych,
  • otwarcia i prowadzenia obsługi rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
  • przelewy masowe.

Wymaga się, aby Bank posiadał placówkę (oddział lub filię) usytuowaną w miejscowości gdzie znajduje się siedziba Gminy Braniewo. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2019 r. do 31.09.2023r.

Oferty prosimy kierować na adres:

Gmina Braniewo
ul.Moniuszki 5
14-50 Braniewo


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa