Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Kampania promocyjna Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej

 1. Charakterystyka ogólna
 2. Projekt "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" dotyczy wykreowania markowego produktu turystycznego, na który składają się: oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz przeróżnych usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego. Obejmuje on niezwykle atrakcyjny obszar wodny, którego oś stanowią szlaki wodne o długości 303,3 km (Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Kanał Jagielloński, Elbląg i Pasłęka) oraz część polskiego Zalewu Wiślanego o powierzchni 328 km2 (niemal 3 krotnie większy od największego polskiego Jez. Śniardwy). To również wyjątkowe i zróżnicowane środowisko przyrodnicze, unikalne w skali europejskiej, obejmujące deltę Wisły oraz Zalew Wiślany, niespotykany potencjał krajobrazowy oraz szczególny charakter hydrograficzny a także klimat. Ponadto łączy obiekty związane z unikatowym w skali kraju dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych, powstałym w wyniku ścierania się różnych kultur na przestrzeni wieków (obiekty sakralne, zamki gotyckie, mosty zwodzone, śluzy, domy podcieniowe, itp.). 
  Jednym z głównych trendów w europejskiej turystyce jest rosnąca liczba rejsów statkami żaglowymi i jachtami m. in. po Morzu Bałtyckim oraz rozwój wodnej turystyki śródlądowej. Biorąc pod uwagę dostępność dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego od strony szlaków śródlądowych i morza, atrakcje turystyczne oraz walory przyrodnicze można stwierdzić, iż nie ma drugiego tak przyjaznego miejsca w Polsce do uprawiania turystyki wodnej.
  Projekt Pętla Żuławska - rozwój turystki wodnej w części inwestycyjnej zakłada kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty projektem to teren Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. W ramach projektu przewidziano stworzenie portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służących zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formom turystyki.

  Wzmocnienie rozpoznawalności Pętli Żuławskiej należy do podstawowych zadań związanych z realizacją założeń strategicznych rozwoju turystyki w województwie pomorskim i warmińsko _ mazurskim. Ocenia się, że obszar Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, na którym opiera się Pętla Żuławska jest rozpoznawalny jako miejsce do uprawienia turystyki wodnej dla wąskiego grona. Dla większości osób kojarzącymi ofertę turystyki wodnej i żeglarstwa pozostają akweny Wielkich Jezior Mazurskich czy Zatoki Gdańskiej. Planowana na podstawie niniejszego briefu kampania promocyjna stanowić będzie istotny krok w kierunku wykreowania marki Pętli Żuławskiej na rynku krajowym i zagranicznym. Jej podstawą mają być działania o charakterze wizerunkowym, opartym na oryginalnym koncepcie kreatywnym, cechującym się wysoką jakością produktu oraz wykorzystaniem niekonwencjonalnych rozwiązań w tym mediów. Naszym celem jest zmiana tej sytuacji. Celem strategicznym w zakresie promocji jest zapewnienie rozwoju obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego poprzez wykreowanie markowego produktu turystycznego pod nazwą _Pętla Żuławska_.
  Można to osiągnąć poprzez:
  1) wykorzystanie potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu,
  2) stworzeniu wizerunku regionu, jako atrakcyjnego, otwartego, przyjaznego dla mieszkańców i turystów i gości,
  3) prezentowaniu unikatowości i atrakcyjności turystycznej tj.: szlaki wodne, wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe, wysokiej jakości infrastruktura techniczna i turystyczna, innowacyjny charakter zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz dostępność do sieci portów i przystani żeglarskich.

  Dotychczas w ramach realizacji działań promocyjnych Pętli Żuławskiej opracowano System Identyfikacji Wizualnej Pętli Żuławskiej, koncepcję sytemu informacyjnego turystyki wodnej - tablice informacyjne, Inwentaryzację zaplecza turystycznego,, walorów i atrakcji turystycznych (w ujęciu historycznym i gospodarczym) Pętli Żuławskiej wzdłuż szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Ponadto coroczne w ramach popularyzacji turystyki wodnej organizowane są regaty i zloty żeglarskie. W trakcie przygotowania jest portal internetowy, film i spot promocyjny.

  Logotyp:

 3. Cele komunikacji:

 4. 1) wzrost świadomości oraz wzmocnienie rozpoznawalności i wizerunku Pętli Żuławskiej na rynku krajowym i zagranicznym
  2) Budowa wizerunku Pętli Żuławskiej inspiracja do zapoznania się ofertą Delty Wisły i Zalewu Wiślaneg

 5. Preferowane kanały komunikacji:
 6. 1) sieci radiowe i telewizyjne
  2) wydawnictwa prasowe
  3) Internet
  4) punkty informacyjne
  5) konferencje prasowe
  6) eventy

 7. Zadania do realizacji:

 8. 1) przeprowadzenie badań wizerunkowych Pętli Żuławskiej wśród turystów i żeglarzy
  2) przygotowanie i opracowanie strategii komunikacji
  3) przygotowanie i opracowanie kreacji kampanii promocyjnej dla potrzeb realizacji projektu Pętli Żuławskiej _ rozwój turystyki wodnej Etap I.

 9. Grupy docelowe

 10. Produkt turystyczny _Pętla Żuławska_ skierowany jest do różnych segmentów populacji turystów. Przede wszystkim dotyczyć będzie potrzeb turystyki rodzinnej (statki wycieczkowe, barki). Istotną grupą docelową będą również wodniacy pływającymi jachtami i innym sprzętem wodnym wymagającym większych umiejętności, żeglarze (regaty i zloty żeglarskie) a także miłośnicy historii i dziedzictwa kulturowego delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
  Położenie _Pętli Żuławskiej_ na Międzynarodowej Drodze Wodnej E 70 oraz w regionie Morza Bałtyckiego, sprawia, że produkt skierowany będzie także do turystów krajowych jak i zagranicznych (kraje skandynawskie, Niemcy, kraje Beneluxu, Rosja, Litwa). Nie bez znaczenia dla produktu ważną grupą docelową będą sami mieszkańcy z województw: pomorskiego i warmińsko _ mazurskiego.

 11. Czas trwania:

 12. 1) Przeprowadzenie badań wizerunkowych Pętli Żuławskiej wśród turystów i żeglarzy _ do 31 lipca 2011 r.
  2) Przygotowanie i opracowanie strategii komunikacji _ do 30 lipca 2011 r.
  3) 1)Przygotowanie i opracowanie kreacji kampanii promocyjnej dla potrzeb realizacji projektu Pętli Żuławskiej _ rozwój turystyki wodnej Etap I - do 15 września 2011 r.

 13. Preferowany zasięg terytorialny:

 14. Polska, szczególnie obszar województw: pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, kujawsko _ pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego oraz Europa szczególnie:, kraje skandynawskie, Niemcy, kraje Beneluxu, Rosja, Litwa).

   

  Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej

 15. Kontakt:

 16. Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego, Biuro Rozwoju Dróg Wodnych
  Rafał Wasil, tel. 055 32 68 177, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 17. Linki:

 18. 1. Plan Zagospodarowania - Przystań.
  2. Program Innowacyjna Gospodarka. 
  3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
  4. Wrota Pomorza. 
  5. Polska Organizacja Turystyczna.

   

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa