Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku uległa zmianie stawka opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

Opłatę należy wnosić na konto o numerze 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

(termin płatności opłaty za styczeń: 15 luty 2021 roku)

Odpady segregowane

 • 1- 3 osoby: 18 zł / osobę miesięcznie, ( 17 zł jest kompostownik)
 • 4 osoby: 17 zł/ osobę miesięcznie,( 16 zł jest kompostownik)
 • 5 osób: 16 zł/osobę miesięcznie,( 15 zł jest kompostownik)
 • 6 osób: 15 zł/ osobę miesięcznie,( 14 zł jest kompostownik)
 • 7 osób i więcej: 14 zł/ osobę miesięcznie( 13 zł jest kompostownik)

Odpady zmieszane

 • 1- 3 osoby: 36 zł/ osobę miesięcznie,
 • 4 osoby: 34 zł/ osobę miesięcznie,
 • 5 osób: 32 zł/ osobę miesięcznie,
 • 6 osób: 30 zł/ osobę miesięcznie,
 • 7 osób i więcej: 28 zł/ osobę miesięcznie,

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa