Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. W tym wyjątkowo pięknym miesiącu gościliśmy w urzędzie dwie pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Państwa Sorkowicz z Bemowizny oraz Państwa Słodownik z Lipowiny. Z okazji tych szczególnych uroczystości, Wójt Tomasz Sielicki pogratulował Jubilatom wytrwałości oraz dokonał aktu wręczenia medali, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Symboliczny upominek i kwiaty podkreśliły znaczenie tych uroczystości.

Pani Irena Sorkowicz pochodzi z małej miejscowości koło Działdowa. Po ukończeniu szkoły została skierowana na staż do PGR-u w Bemowiźnie. Następnie podjęła pracę w księgowości. Po upadku PGR-u w 1993 r. pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Młotecznie, aż do emerytury. Natomiast Pan Stanisław pochodzi spod Tarnowa (okolice Tuchowa). W 1949 r. przyjechał z rodziną do Lipowiny, gdzie rodzice znaleźli zatrudnienie. Pan Stanisław mieszkał również w Braniewie, Młotecznie oraz w Bemowiźnie, gdzie pracował jako kierowca, następnie jako spawacz. Po ślubie Państwo Sorkowicz osiedlili się w Bemowiźnie. Doczekali się 3 dzieci (syna i dwóch córek), a obecnie są dziadkami 5 wnucząt (3 wnuków i 2 wnuczek). Zapytani o receptę na tak długie lata w związku oboje są zgodni, że najważniejszy w życiu jest kompromis oraz wzajemne wsparcie. Umocnieniem związku jest przede wszystkim szacunek i wspólne pokonywanie trudów życia codziennego.

Państwo Słodownik poznali się w Pisanicy. Pani Stanisława pochodzi z dawnego województwa rzeszowskiego. Do Lipowiny przeprowadziła się w 1975 r. Ukończyła szkołę średnią rolniczą, po czym podjęła pracę jako specjalista w hodowli ziemniaka w Lipowinie. Na emeryturę przeszła w 1998 r. Pan Zdzisław pochodzi z dawnego województwa białostockiego. Ukończył studia rolnicze w Poznaniu. Pracował jako dyrektor w hodowli ziemniaka w Lipowinie. Jako współtwórca odmiany ziemniaka IRGA, jest dumny ze swojej pracy, gdyż ziemniaki wychodowane w Lipowinie były znane w całej Polsce, a także za granicą. Państwo Słodownik mają dwoje dzieci, syna i córkę. Doczekali się także trojga wspaniałych wnucząt. Obecnie wiele czasu poświęcają na pracę w swoim ogrodzie.

Jubilaci przyznali, że „małżeństwo to wielka odpowiedzialność dla obojga partnerów, jak również wspaniałe zadanie, które należy pielęgnować i rozwijać”.

W swoich życzeniach Wójt podkreślił, że „złote małżeństwa” dają świadectwo wzajemnego wsparcia i szczęśliwego życia przez długie lata. Życzył Jubilatom kolejnych lat zgodnego i spokojnego pożycia małżeńskiego w szczęściu rodzinnym, zdrowiu i radości.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa