Dziś odbyła się pierwsza, po wakacyjnej przerwie sesja Rady Gminy Braniewo. Jest nam niezmiernie miło, gdyż uczestniczył w niej gość szczególny, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jan Bobek.

Gratulacje z okazji objęcia tej niezwykle ważnej i odpowiedzialnej funkcji w imieniu mieszkańców Gminy złożyli: Wójt Pan Tomasz Sielicki, Przewodniczący Rady Pan Sergiusz Kaliszuk oraz Wiceprzewodnicząca Rady Pani Ewa Kazimierczuk. Życzyli nowo wybranemu Przewodniczącemu Sejmiku wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji planowanych i oczekiwanych przez mieszkańców - również naszej Gminy - zadań.

Na wstępie Pan Jan Bobek podziękował wyborcom, którzy oddali głosy na jego kandydaturę w wyborach do rady sejmiku województwa. Podkreślił, że to dzięki temu sprawuje teraz tak zaszczytną funkcję. Następnie przekazał najważniejsze informacje dotyczące rozpoczynających się remontów dróg wojewódzkich, które przebiegają także przez naszą gminę. Zadeklarował chęć dalszej współpracy z samorządem Gminy Braniewo poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy, jakości życia społeczności lokalnej.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa