Wójt Gminy Braniewo ogłasza konkurs na "Najczystsze Sołectwo w Gminie Braniewo"

Celem konkursu jest aktywacja mieszkańców poszczególnych sołectw do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs ma na celu propagowanie czystości i porządku w każdej wsi. Pozytywna mobilizacja mieszkańców jest najwyższą wartością społeczną. Dlatego wspólne działanie ku poprawie wizerunku swojej miejscowości doskonale kształtuje świadomość obywatelską i kulturową mieszkańców. Konkurs ma także na celu kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. Bardzo istotne jest planowanie tak, by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się przyjemną atmosferą otaczającego środowiska jak i utrzymywanym ładem przestrzennym.
W konkursie oceniana będzie głównie praca mieszkańców sołectwa włożona w utrzymanie czystości i schludnego wyglądu sołectwa. Najwyżej punktowane będą pomysłowość, inicjatywa i zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców. Ocenie będą podlegały zarówno porządek i estetyka miejsc publicznych (m.in. placów, przystanków, skwerów, szkół, dróg i poboczy, tablic informacyjnych itp.), jak i ogólna estetyka i czystość posesji. Będzie zwrócona duża uwaga na umiejętność integracji społeczności lokalnej i gotowość do współpracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

 Regulamin konkursu


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa