rewitalizacja

Wójt Gminy Braniewo informuję, że przystępuje do opracowania „Lokalnego Planu Rewitalizacji* dla Gminy Braniewo na lata 2017-2025”. W Programie tym zostaną ujęte najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które będą realizowane w perspektywie kolejnych lat. Program ten będzie wynikiem wielu szczegółowych opracowań i analiz. Nie może jednak zostać przygotowany bez udziału społeczności lokalnej, zainteresowanej działaniami rewitalizacyjnymi.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które będą odbywać się w terminie od 9.02.2017 r. do 3.03.2017 r.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie:

  • zbierania uwag w postaci papierowej, elektronicznej lub ustnej,
  • przeprowadzenia badania ankietowego (pobierz ankietę w pliku pdf lub doc) – wypełnioną ankietę należy przesłać, bądź złożyć osobiście do w siedziby Urzędu Gminy w Braniewo sekretariat,
  • spotkaniu z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami (o miejscu i dokładnym terminie Wójt Gminy Braniewo poinformuje mieszkańców na tydzień przed planowanym spotkaniem).

Podczas spotkań omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące m.in. wymogów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, przedstawienia planowanego obszaru rewitalizacji, możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferze nie tylko gospodarczej i przestrzennej, ale też społecznej, a przede wszystkim – możliwości zgłaszania zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

   Jakub Bornus- Sekretarz,

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.55 644 03 00 fax 55 644 03 01

Joanna Mazurowska – Członek zarządu MK Doradcy Sp. z o.o.,

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 513 390 117

* Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowania działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa