Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

18 listopada 2016 o godz. 16:00 zapraszamy mieszkańców do sali sesyjnej Urzędu Gminy Braniewo (ul. Moniuszki 5) na spotkanie z zespołem projektantów Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dromos odpowiedzialnej za przygotowanie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo - Pieniężno.

Droga wojewódzka nr 507 w obecnym stanie posiada klasę techniczną G (drogi głównej). Długość odcinka przewidywanego do rozbudowy wyniesie 28,456 km. Głównym celem przygotowanego projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie między innymi:

 • wzmocnienie nawierzchni drogi;
 • przebudowę istniejących skrzyżowań;
 • budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • budowę stanowiska do ważenia pojazdów;
 • przebudowę przejazdu kolejowego w Braniewie;
 • budowę nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych;
 • wycinkę kolidujących z przebudową drzew;
 • budowę i przebudowę odwodnienia drogi;
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości;
 • przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
 • wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Każda wyrażona podczas konsultacji opinia zostanie rozważona przez projektantów.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa