Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

XIX Sesja Rady Gminy Braniewo

W miniony piątek odbyła się pierwsza powakacyjna sesja Rady Gminy. Dwumiesięczna przerwa w obradach była okresem bardzo pracowitym, co Wójt przedstawił w sprawozdaniu.

Miłym akcentem na początku sesji było przywitanie nowo wybranego Sołtysa sołectwa Świętochowo, Pana Grzegorza Czyża. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli Panu Sołtysowi skromny upominek, a zgromadzeni powitali go brawami. Podczas sesji uczestnicy obrad mieli okazję poznać podinsp. Edwarda Szydłowskiego, który od niedawna pełni funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie.

Następnie Wójt przekazał informację z zadań zrealizowanych w ostatnim czasie. Zgromadzeni dowiedzieli się, że Gmina Braniewo otrzymała dofinansowanie na modernizację dwóch dróg Grzędowo-Krasnolipie oraz Bemowizna-Szyleny. Wójt podkreślił, że Gmina aplikuje w konkursach, pozyskując środki zewnętrzne na realizację zadań. Następnie poinformował o licznych wyjazdach i spotkaniach, dzięki którym Gmina wkrótce przystąpi do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjne, a w konsekwencji do przeprowadzenia termomodernizacji szkół w Lipowinie i w Szylenach.

W okresie międzysesyjnym Gminę odwiedził wyjątkowy gość Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski. Wójt omówił m.in. niepokojącą sytuację spowodowaną zamknięciem ruchu bezwizowego. W związku z tym, wśród wielu punktów porządku obrad, znalazło się oświadczenie Rady Gminy w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego, skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Władze gminy widząc problemy mieszkańców i przedsiębiorców wywołane wstrzymaniem ruchu bezwizowego nie pozostają obojętne. Mamy nadzieję, że samorządy podejmujące takie działania, wspólnymi siłami przyczynią się przywrócenie MRG.

Ważnym punktem porządku obrad było również podjęcie uchwały o współpracy Gminy Braniewo z Powiatem Braniewskim w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie – etap Żelazna Góra. Wójt zaznaczył, że współpraca między samorządami daje większe szanse na pozyskanie środków europejskich. Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie konkursu i modernizację kolejnej drogi w naszej Gminie.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa