Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Dnia 18.03.2016 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Lipowinie odbędą się eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej- „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

ZASADY TURNIEJU:

  • Turniej polegał będzie na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy pożarniczej ( 15 pytań testowych z jedną poprawną odpowiedzią)
  • W przypadku uzyskania przez więcej niż 1 osobę tej samej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc zadecyduje test dogrywkowy.
  • W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
  • Maksymalna liczba uczestników- 40 osób; 20 szkoła podstawowa, 20 gimnazjum; DECYDYJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!!!!
  • Laureaci Eliminacji Gminnych zdobędą kwalifikacje do etapu powiatowego.
  • Materiały potrzebne do przygotowania merytorycznego dostępne są poniżej  oraz w bibliotece Zespołu Szkół w Lipowinie.
  • Zgłoszenia przyjmujemy w świetlicy do dnia 16.03.2016 r.(środa)

 

Pliki do pobrania:

Przykładowe pytania konkurs pożarniczy

ABC


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa