Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

DSC 0823

Zapraszamy Państwa na XIII Sesję Rady Gminy Braniewo, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2015 r. o godz.10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie.

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Braniewo dnia 18 grudnia 2015 roku

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja przedstawicieli współpracujących z Gminą.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

5. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.

6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo im. Marii Zientary-Malewskiej w Lipowinie, przeniesienia siedziby głównej Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo do Lipowiny oraz dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Braniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

8. Przerwa 15 minut.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25/VII/2014 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2015 – 2025 r.

10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2015 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2016 – 2025 r.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2016 rok.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Zakończenie obrad.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa