Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

W miniony piątek 11 września 2015 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Braniewo, połączona z obchodami 25-lecia istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. Uroczystości zorganizowano w Jarzębinowym Ogrodzie w Stępniu.

W obradach brali udział zacni goście: członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jan Bobek, Starosta Powiatu Braniewskiego Leszek Dziąg, obecni Radni i Sołtysi, byli Wójtowie i Radni Gminy Braniewo, przedstawiciele służb mundurowych, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcy współpracujący z Gminą, a także Kapłani z parafii różnych wyznań.

Uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Sergiusz Kaliszuk o godzinie 11:00. Po zrealizowaniu porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Tomasz Sielicki, który podkreślił, że minione 25 lat w naszej gminie, to przede wszystkim systematyczna i konsekwentna praca na rzecz jej rozwoju. Podziękował przy tym swoim poprzednikom i byłym Radnym za wkład w tworzenie dobrego wizerunku i podnoszenie jaokści życia mieszkańców w naszej lokalnej współnocie.

W dalszej kolejności uczestnicy sesji mieli okazję wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez eksperta prawa samorządowego - prof. dr hab. Janusza Sługockiego. Tematem wykładu były najważniejsze zmieniany związane z tworzeniem się samorządu w Polsce.

Następnie Wójt Gminy wraz z Panią Marszałek Sylwią Jaskulską wręczyli przedsiębiorcom z terenu Gminy Braniewo podziękowania od Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Wyróżnienia za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz za wkład w rozwój polskiej gospodarki otrzymali:


- Państwo Beata i Jacek Jurgielewicz
- Meble OKMED Mirosław i Andrzej Demko
- Drewmar producent szczotek Maria Ogińska
- Pan Wojciech Hołownia
- Pan Marcin Dobruchowski prezes firmy Chemikals Sp. z o.o.
- Pan Tomasz Szyszko prezes firmy Polfrost Sp. z o.o.
- Pan Jan Hryniewicz JANPOL Export-Import
- Pan Andrzej Konończuk
- Pani Katarzyna Radzis
- Pan Jerzy Salitra

Na zakończenie nastąpiło wręczenie medali okolicznościowych oraz dyplomów wszystkim zaproszonym gościom.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa