Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w:

VII Forum Gospodarczym Warmii i Mazur
„Smart specializations = Smart Eastern Poland”

10-12 VI 2015 r. Olsztyn, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji WMARR S. A. w Olsztynie ul. Jagiellońska 91a

Forum jest dedykowane samorządowcom, przedsiębiorcom, polskim i zagranicznym inwestorom, instytucjom otoczenia biznesu, podmiotom zainteresowanym inwestycjami i nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem.

Celem Forum jest stworzenie warunków do wspólnej debaty nad kierunkami rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego oraz Polski Wschodniej z uwzględnieniem roli, jaką odgrywa w tym procesie administracja publiczna.

W dalszym ciągu trwa rekrutacja przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu do udziału w:

  • Warsztacie dla JST „Jak przygotować materiały promocyjne gminy dla inwestora?”, który odbędzie się 11 czerwca 2015 r.
  • Śniadaniu biznesowym dla przedsiębiorców, które odbędzie się 12 czerwca 2015 r.
  • Śniadaniu europejskim dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które odbędzie się 12 czerwca 2015 r.
  • Konferencji „VII Forum Gospodarczym Warmii i Mazur „Smart specializations = Smart Eastern Poland”, która odbędzie się 12 czerwca 2015 r.

Termin zgłoszeń mija 10 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu wraz z formularzem zgłoszenia znajda Państwo na stronie:

www.InvestInWarmiaAndMazury.pl

VII Forum Gospodarcze Warmii i Mazur organizowane jest przez Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora – Certyfikowanego Partnera PAIiIZ S. A. 2014-2016 działające w strukturze Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa