Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi prawie 210 tyś złotych - od piątku mieszkańcy Strubin mogą korzystać z nowo wyremontowanego odcinka drogi gminnej. Całkowita wartość zadania to prawie 420 tyś złotych.

 

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie podbudowy zasadniczej, pomocniczej, przepustów pod zjazdami, roboty ziemne – wykopy, nasypy, odwodnienie, utwardzenie, wałowanie oraz profilowanie nawierzchni drogowej.
Inwestycje drogowe mają na celu przede wszystkim poprawę warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu, usprawnienie komunikacji wewnątrz gminy oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Wykonane prace sprawią, że droga pozwoli użytkownikom w komfortowych warunkach dojechać do swoich posesji.
Z racji tego, że sprzęt był na miejscu, ze środków własnych gminy poprawiono także drogę przez miejscowość Strubiny.
Dziękuję Prezesowi Zarządu Spółki PERiG Robertowi Mirkowskiemu oraz Pracownikom przedsiębiorstwa za wykonanie tej inwestycji w naszej gminie.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa